Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening komt vaak voor onder verschillende namen en hebben bijna allemaal betrekking op geld lenen voor persoonlijke activiteiten. Denk hierbij aan een vakantielening of lening voor feestelijke aangelegenheden. Die laatste namen spreken potentiële leners meer en directer aan omdat ze al meteen de activiteit aanhalen waarvoor het geld uiteindelijk zal dienen.

Maar al deze soort leningen zijn in essentie dus hetzelfde: de persoonlijke lening, ook wel gekend onder de term lening op afbetaling of persoonlijk krediet. Want dat is wat ze zijn, je krijgt de som in één trek op jouw bankrekening waarna je maandelijks de lening begint af te betalen. Deze maandelijkse afbetaling betreft een vast bedrag over een voorafbepaalde termijn. Ook de rente van de lening wordt vooraf vastgelegd. Dit wil zeggen dat tijdens de afbetalingsperiode de rente niet meer zal stijgen, ongeacht wat er op de financiële markt gebeurt. Stijgt de rente, dan heeft dat geen invloed op het bedrag dat jij moet afbetalen want die rente wordt niet meer gewijzigd. Je kan deze rente, termijnen van afbetaling en bedrag van de maandelijkse afbetalingen meestal ook online berekenen op de websites van de kredietmakelaars en -verstrekkers.

Voordelen en nadelen van een persoonlijke lening

De voordelen van een lening op afbetaling zijn dat je op voorhand duidelijk weet waar je aan toe bent. Weten hoeveel je maandelijks moet afbetalen en voor hoe lang stelt je instaat een bedrag te lenen dat volledig binnen jouw financiële mogelijkheden valt. Zolang je natuurlijk eerlijk blijft tegenover jezelf, wat belangrijk is voor elke soort lening.

Ook is een persoonlijke lening uitermate geschikt voor allerlei doeleinden. Wat je ook maar kan inbeelden, je kan het met deze lening financieren. De lening wordt op voorhand afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Hierdoor is het een leningsvorm die eigenlijk glashelder voorkomt.

Een ander voordeel is dat je voor een persoonlijke lening niet over eigendom moet beschikken. Wel wordt er verwacht dat je over een inkomen beschikt. Dus een persoonlijke lening zonder dat je werkt, zal er niet inzitten. Deels door deze procedure wordt de lening over de algemene lijn ook sneller goedgekeurd of afgekeurd. Je weet dus relatief snel of je de lening aan kan gaan of niet.

Doordat een lening op afbetaling persoonlijk is, en dus gebruikt kan worden voor alle doeleinden, betekent dit ook dat ze minder aantrekkelijk is dan een hypothecaire lening omdat ze een hogere rente bedraagt en dus duurder uitkomt. Zoals hierboven al vermeld is er ook nood aan een vast inkomen.

Opletten voor

In het begin hebben we het al even vermeld, maar een persoonlijke lening kan onder verschillende noemers terug komen. Dit duidt meteen ook een belangrijk punt van lenen aan, leningen zijn producten en potentiële leners zijn klanten. Net zoals andere producten en klanten vallen de soorten leningen dus ook binnen een bepaalde marketing strategie die wordt aangewend om zoveel mogelijk klanten te lokken.

Uitzonderlijke geschenken, "interessante tarieven",... worden allemaal gebruikt om jou te lokken. Kijk hiervoor dus goed uit. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat elke lening waarbij men een cadeau krijgt al meteen niet te betrouwen zijn, dat zeker niet. Maar net zoals elke ander lening moet je op voorhand al op de hoogte zijn van wat er soms allemaal achter kan schuilen zodat je weet wat je te wachten staat.