Bulletkrediet of lening met vaste termijn

Bij een bulletkrediet betaal je eerst de interest af en op het einde van het leningstermijn, betaal je het eigenlijke geleende bedrag volledig terug. Met een aantal fictieve bedragen ziet zo'n bulletkrediet, of bullet lening, er zo uit: stel je leent € 100.000 om af te betalen na 24 maanden. Hierop betaal je € 6.000 interest. Dan betaal je maandelijks € 250 af aan de bank (24 x 250 = € 6.000) en wanneer de termijn afloopt, na de 24 maanden, betaal je € 100.000 af op de eindvervaldatum (al deze bedragen zijn fictief en dienen enkel ter illustratie).

Voor- en nadelen

Uit het voorbeeld kan je misschien al wel enkele voordelen en nadelen afleiden. Eén van de belangrijkste zaken bij deze soort lening is dat je op de einddatum het volledig geleende bedrag in één trek terug betaalt. Je moet dus op dat moment over het kapitaal beschikken. Dit bulletkrediet is interessant wanneer je weet dat je op een bepaalde datum bv. een verzekering krijgt uitbetaald, of een grote inkomstenstroom krijgt door de verkoop van eigendom. Wel is het mogelijk om in samenspraak met jouw bank een bepaalde eindvervaldag vast te leggen die perfect overeenstemt met de datum wanneer je over het bedrag beschikt. Het nadeel is natuurlijk dat er grote consequenties te wachten staan indien je het bedrag niet ter beschikking hebt.

Een ander voordeel is dat jouw maandelijkse lasten van de lening heel laag liggen omdat je enkel de interest afbetaald, gespreid over vele maanden. Je mag de vervaldag natuurlijk niet uit het oog verliezen. Het lijkt wel alsof ik dit in elke paragraaf herhaal, maar dat komt gewoon omdat dat net het belangrijkste aspect is van dit soort lening op vaste termijn met uitgestelde kapitaalsaflossing.

Omdat het geleende bedrag pas op het einde wordt afbetaald, betekent dit dat de totale schuld elke maand volledig blijft openstaan. De interest wordt dus steeds op het gehele bedrag berekend waardoor één van de nadelen dus de hogere af te betalen interest is. Je moet jezelf dus afvragen of een bulletkrediet voor jouw situatie interessant genoeg is om te kiezen.

Ook de bank moet jouw situatie eerst bekijken voordat ze toestemmen met een bulletkrediet. Ze wil natuurlijk ook de zekerheid dat je op de vervaldatum van de lening het volledige bedrag zal kunnen terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld omdat je, zoals eerder vermeld, met zekerheid een bepaald bedrag zal ontvangen of omdat je al over het kapitaal beschikt. In plaats van jouw eigen financiële middelen al op te moeten geven, geef je jezelf met een bulletkrediet een langer termijn zodat je eerst andere zaken met jouw middelen kan doen, zoals bv. beleggen of investeren.

Een bulletkrediet kan fiscaal interessant zijn

Indien je al over eigendom beschikt waarvan je een onroerend inkomen verkrijgt, kan een bulletkrediet intressant zijn omdat je de afbetaling van de interesten in jouw personenbelasting kan aftrekken van de onroerende inkomen. Alles is natuurlijk afhankelijk van jouw situatie en jouw cijfers. Het is dus best aangeraden om alvorens een bulletkrediet af te sluiten, eerst met de kredietinstelling (jouw bank of een andere kredietverstrekker) een lening simulatie te overlopen om zo de voordeligste lening te vinden.