Hoeveel kan ik lenen?

Een vaak voorkomende vraag, zeker bij personen die voor de eerste maal denken aan geld lenen: hoeveel kan ik lenen? Het antwoord op deze vraag hangt af van een aantal factoren die grotendeels van elkaar onderling ook afhankelijk zijn. Hieronder worden ze even op een rijtje geplaatst. Ook kan u op het einde van dit artikel enkele hulpmiddelen vinden om online uw bedrag en maandelijkse aflossingen te kunnen berekenen. Zeker het proberen waard indien u een lening wil aangaan.

  • Uw netto inkomen
  • Hoeveel uw maandelijks kan/wil afbetalen
  • Hebt u een partner of bent u alleenstaande
  • Aantal kinderen
  • Andere openstaande leningen en geschiedenis
  • Doeleinden van de lening
  • Waar gaat u het bedrag lenen

Uw netto inkomen om te kunnen lenen

Het inkomen dat u maandelijks verdient, is ongetwijfeld één van de meest belangrijke factoren indien u geld wil lenen. Vaak wordt er aangeraden om maandelijks maximum 1/3de van uw maandloon terug te moeten betalen en hierop uw lening te baseren. Dit is een goede raad aangezien u ook ongetwijfeld andere onkosten hebt elke maand. Als u een lening wil aangaan, is het ook aangewezen dat u elke maand steeds een bedrag kan sparen. Hierdoor kan u een buffer voorzien voor buitengewone omstandigheden. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u dringend een som geld nodig hebt.

Maandelijkse aflossing van de lening

Dit hangt samen met zowat elke andere factor in het lijstje. U moet bereid zijn om elke maand een bepaald bedrag af te lossen. Het is moeilijk om u te zeggen hoeveel dit exact moet zijn aangezien uw levensomstandigheden dit bedrag heel drastisch beïnvloeden. Als u heel zuinig kan leven en overal op kan besparen, zal u minder onkosten hebben per maand waardoor u een hogere aflossing aankan. En als u liever een grotere deel spaart naast de aflossing, dan zal u moeten kiezen om kleinere aflossingen te betalen over een langere periode.

Samenwonend of alleenstaand

Indien u samenwoont met een partner of getrouwd bent, ligt de situatie anders. Langs de ene kant moet u rekening houden met de gestegen uitgaven omdat er meer personen moeten kunnen leven, maar langs de andere kant heeft uw gezin misschien ook twee bronnen van inkomsten. Er wordt aangeraden om een deel van het tweede inkomen niet mee te rekenen bij het aangaan van een lening. Dit omdat je later misschien op kosten zal stuiten die (veel) hoger liggen dan bij een gezin met maar één kostwinner. Denk maar aan studiebeurzen bijvoorbeeld, wat ons meteen bij het volgende punt brengt.

Aantal kinderen

Indien u kinderen heeft, moet u al de bijkomende kosten in kaart brengen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zullen er verscheidene soorten kosten worden gemaakt, zoals kinderopvang, voeding, schoolboeken, onderwijs, misschien een eerste auto, enzovoort. Sommige van deze kosten zullen hoger liggen indien u met een partner samenwoont. Ook als u nog geen kinderen hebt maar van plan bent om in de toekomst aan kinderen te beginnen, zal u een inschatting moeten doen van de toekomstige kosten.

Openstaande leningen en uw geschiedenis

Als u al een lening heeft, moet u de kosten hiervan natuurlijk ook in gedachte houden. Ook hier leest u vaak de raad om meerdere leningen over te sluiten naar één lening. Omdat kleinere leningen vaak een hogere interestvoet met zich meebrengen, kan het dus voordeliger zijn om meerdere van deze leningen samen te voegen naar een grote lening met een kleinere rentevoet.

Ook uw geschiedenis van lenen kan een rol spelen bij het aangaan van een nieuwe lening. Zo houdt de Nationale Bank van België enkele lijsten bij. De ene lijst bevat alle personen die een hypothecaire lening hebben lopen en de andere bevat de personen die een betalingsachterstand hebben. Deze laatste lijst kent men vaak als de zwarte lijst. Als u op de zwarte lijst vermeld staat, is het vaak heel moeilijk om een nieuwe lening aan te kunnen gaan. U kunt geld lenen zonder een bank, dus via een derde kredietmakelaar, om uw achterstand af te betalen en van de zwarte lijst te worden geschrapt. Maar natuurlijk moet u die nieuwe lening vervolgens afbetalen.

Doeleinden van de lening

Afhankelijk van waarvoor u gaat lenen, zal het aflossingstermijn ook mogelijk anders zijn. Wat dus een direct effect heeft op het bedrag dat u maandelijks zal moeten afbetalen. Het kan ook bepalen of u al dan niet een lening kan aangaan.

De instantie waar u het geld gaat lenen

Ook een invloedrijke factor is bij welke bank of bij welke kredietmakelaar u een lening wil aangaan. Er zal altijd een rigoureus proces aan vooraf gaan maar ook al weigert een bepaalde bank u een lening, is het mogelijk om toch te kunnen lenen bij derden.

Enkele tips voordat u een lening aangaat

Net zoals elk ander aspect met betrekking tot geld lenen, is het ook hier van belang dat u altijd zoveel mogelijk informatie verzamelt, verkrijgt en leest voordat u een lening aangaat. U wil niet voor verrassingen komen te staan later.

Vraag u eerst af of u wel een lening moet aangaan om geld te verkrijgen. Zijn er misschien personen in uw nabije omgeving waar u geld bij kan lenen of kan u niet eerst horen of u een voorschot op uw loon kan ontvangen? Het gebeurt wel eens dat mensen in de problemen komen met een lening omdat ze eerst niet met familie of vrienden hebben gesproken. Dit kan een kwestie van eer en gezichtsverlies zijn, of een andere persoonlijke reden. Hoe dan ook, probeer onnodige kosten en interesten te vermijden.

Als u toch een lening wil aangaan, kan u best bij op de websites van de verschillende banken en kredietmakelaars een kijkje nemen. Vaak beschikken zij over een online rekenmachine die u snel een idee kunnen geven van wat u zal moeten afbetalen.

  • Lening simulatie