Lening zwarte lijst zonder hypotheek

Het leven loopt niet altijd van een leien dakje en dit kan uiteindelijk culmineren in een aantal problemen. Eén van deze problemen die jammer genoeg vaker in de maatschappij voorkomt is dat je als wanbetaler op de zwarte lijst komt te staan. Hier kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn, niet altijd de schuld van jou. Nu, op zich is dit niet een groot probleem want je staat niet voor altijd op die lijst. Eens de lening en de achterstallige betalingen verder worden afbetaald, wordt jouw naam na één jaar van die lijst geschrapt en kan je opnieuw een lening aangaan indien nodig.

Maar soms is dit geen optie en heb je door onvoorziene redenen dringend geld nodig. Doordat je op de zwarte lijst staat, wordt het praktisch onmogelijk om geld te lenen tenzij je over eigendom beschikt die als hypotheek kan dienen. Het eigendom is in vele gevallen een huis of apartement.

Maar in het ergste geval beschik je niet over een eigendom. Misschien ben je nog jong of heb je voornamelijk gehuurd, kortom je kan geen hypotheek aangaan.

Hoe kun je dan toch een lening aangaan terwijl je op de zwarte lijst staat én geen hypotheek kunt aangaan?

Het korte antwoord is: niet. Een langer antwoord is dat je alvast niet bij een gekende kredietinstelling terecht zult kunnen. Dit omdat je voor hen een risico betekent omdat je al gekend staat als wanbetaler en bovendien niets hebt om het risico in te dekken (eigendom). Mocht je toch een lening krijgen en deze weer niet betalen dan wordt het voor de kredietverstrekker een moeilijke zaak bij de rechtbank omdat je gekend stond en de kredietinstelling het risico niet had mogen nemen.

Toch geld nodig?

Er zijn natuurlijk andere manieren om toch aan het geld te geraken. Allereerst moeten we waarschuwen dat er een aantal kredietverstrekkers bestaan die overleven door op het ongeluk en de noodzaak van anderen te teren. Het komt jezelf ten goede uit om weg te blijven van kredietinstellingen die niet moeilijk doen om jouw kredietverleden, of om alleszins eerst voldoende onderzoek te doen of er geen vuiltje aan hun zaakjes hangt.

Misschien is het voor jouw mogelijk om een particuliere lening aan te gaan, dit bij bijvoorbeeld een goede vriend of familielid. Hoewel het niet altijd een goed idee is om bij een naaste geld te lenen, is het soms de enige oplossing.

Ook is het mogelijk om voorwerpen die je hebt te verpanden of te verkopen. Bij het verpanden van een voorwerp, krijg je een bepaalde som die volgens het pandjeshuis de waarde van het voorwerp betekent en waarna je vervolgens op korte termijn het voorwerp terug kunt kopen, weliswaar met interest. Kan je het voorwerp niet op tijd terug kopen, dan wordt het het eigendom van het pandjeshuis en zullen zij dit te koop stellen aan hun klanten. Dit is een optie indien je zeker weet dat je het voorwerp terug kunt kopen (bv. een loon op het einde van de maand). Weet je het niet zeker, dan kan je best niet die gouden ring van oma verpanden.

De beste raad die iemand je kan geven is om er alles aan te doen om de vorige wanbetalingen in orde te brengen. De zwarte lijst brengt een harde financiële handicap met zich mee, maar ze is niet permanent. Het is belangrijk om de situatie nuchter te bekijken zodat je niet in een vicieuze cirkel terecht komt waaruit geen ontsnappen mogelijk is.