Achtergestelde lening

Achterstelling van een lening betekent dat de prioriteit voor terugbetaling van de schuldeiser lager ligt dan andere partijen; het krediet wordt achtergesteld. Dit heeft een invloed op faillissementen van bedrijven met dit soort leningen. Na een faillissement worden eerst andere schuldeisers terug betaald en vervolgens de achtergestelde leningen afgelost indien er nog een resterend kapitaal beschikbaar is. Terwijl achtergestelde leningen in theorie voor zowel zakelijke entiteiten als particulieren beschikbaar zijn, worden dit soort leningen in praktijk zo goed als enkel toegepast in zakelijke omgevingen.

Waarom een achtergestelde lening?

Je vraagt je nu misschien wel af waarom je als schuldeiser een lagere prioriteit zou aannemen om jouw investering terug te krijgen. Er kunnen enkele redenen voor bestaan. Een vaak voorkomende reden is dat een achtergestelde lening een bepaald vertrouwen uitstraalt. In dit geval betreft het vaak bedrijven die dochterbedrijven een lening toekennen om zo de waarde van het dochterbedrijf en het vertrouwen dat ze uitstraalt te verhogen. Dit kan er later voor zorgen dat andere instanties zoals banken of kredietmakelaars sneller en/of hogere bedragen willen uitlenen aan dat bedrijf, omdat zij voorrang zullen hebben bij terugbetaling en omdat het moederbedrijf het risico zodanig laag inschat dat ze vrijwillig een lagere prioriteit willen innemen.

Anderzijds kunnen banken of kredietinstellingen vragen om andere leningen achter te stellen. Mocht een bedrijf al een lening open hebben staan bij een kredietinstelling (of andere particulier) maar nu nog een lening nodig heeft, kan de instelling die de nieuwe lening wil geven, vragen om prioriteit te krijgen op de eerdere lening. Dit door deze eerder lening naar achtergestelde status te plaatsen.

Voor- en nadelen van achtergestelde leningen

Een achtergestelde lening betekent een hoger risico voor de schuldeiser. Hoe hoog dit risico hangt natuurlijk af van bedrijf tot bedrijf. Dit hoger risicogehalte betekent dat dit soort leningen een hogere rente kennen. Minder kans op terugbetaling = hogere aflossingskost. Voor de schuldeiser is dit een afweging tussen voordeel en nadeel: hoe hoog schatten ze het risico in en hoe hoog moet de rente bedragen om het risico te dempen. Het nadeel voor schuldenaar is dan de hogere rente. De voordelen zijn dat het bedrijf in kwestie mogelijks een hogere lening aan kan gaan.

Een hoger geleend bedrag met hogere rente betekent voor de schuldeiser namelijk een hogere return. Een ander voordeel is, zoals eerder vermeld, dat het bedrijf meer vertrouwen kent doordat een belangrijke derde partij bereid is om zulk een risico aan te gaan. Ook geeft dit zekerheden aan toekomstige schuldeisers dat zij eerst terug betaald zullen worden.

Prioriteiten van terugbetaling

Waar de prioriteiten liggen in geval van faillissement verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze na te leven vóórdat de lening officieel wordt zodat elke partij op te hoogte is van het risico in de toekomst. Er moeten namelijk ook andere partijen worden terug betaald, niet enkel kredietinstellingen. Banken, de overheid, aandeelhouders en vennoten om maar elke op te noemen. Soms kan het gebeuren dat er leveranciers en producenten terug betaald moeten worden en heel soms misschien zelfs slachtoffers/andere eisers in een rechtzaak. Kortom, niet elke situatie is dezelfde.