Vandaag geld nodig?

Heb je vandaag geld nodig dan zal je allicht geen al te grote lening kunnen aangaan. Meestal geld te regel: hoe sneller je wil en/of kan lenen, hoe lager het bedrag zal liggen. Een lening wordt door een kredietinstelling altijd gezien als een risico. Ligt het risico hoger dan kan het bedrag niet hoog liggen of kan je zelfs geweigerd worden voor een lening. Ligt het risico lager dan is er meer kans dat je een lening krijgt. Dit risico wordt bepaald na grondig onderzoek van jouw dossier en dit onderzoek neemt tijd in beslag. Wil je dus snel lenen, betekent het dat de afhandeling van jouw dossier ook snel moet gebeuren en minder grondig is. Hierdoor ligt het risico sowieso al iets hoger en is het moeilijk of zelfs onmogelijk om een hoge lening op een dag af te kunnen sluiten.

Waarom heb je vandaag geld nodig?

Dit is de vraag die je moet stellen en die heerst bij de kredietinstelling waar je aan klopt. Een klein bedrag lenen voor een impulsaankoop is vaak wel mogelijk, maar is het verstandig om te doen? Een hoog bedrag lenen voor de aankoop van een auto of eigendom, dan zul je wellicht meer tijd moeten nemen om zorgvuldig alle informatie te bekijken die er te bekijken valt en vervolgens de lening aan te gaan.

Let op de hoge rente

Het is vanzelfsprekend maar toch dient er op gewezen te worden; wil je snel een bedrag lenen, dan zal je vaak te maken hebben met hoge rentevoeten. Zeker in het geval van microkredieten, ook wel bekend als een flitslening, kan de kost al oplopen tot de helft van het geleende bedrag of misschien zelfs meer. Zulke minileningen moeten vervolgens ook veel sneller worden afbetaald. Leningen die lopen over één of enkele maanden zijn geen uitzondering. Dit is wel belangrijk om te weten omdat je zelf moet kunnen inschatten dat je het bedrag op die korte tijd ter beschikking hebt om de lening af te betalen. Aangezien dit een noodzaak is, kan je je afvragen of je niet kan wachten met de aankoop tot je zelf over het bedrag beschikt.

Snel een klein bedrag lenen wordt dus meestal gedaan om een onvoorziene maar noodzakelijke kost te betalen (bv. een ongeluk, ziektekost,...) en niet om een aankoop te doen.