Geld verdienen als student

Als student is het vaak moeilijk om rond te komen op enkel je zakgeld. Studenten willen daarom vaak wat geld bijverdienen. Er zijn genoeg redenen om als student te beginnen werken. Zo wordt er ervaring opgedaan en misstaat een studentenwerk nooit op een cv.

Talloze horeca- en kledingzaken zijn steeds op zoek naar jobstudenten om tijdens het jaar 1 of 2 dagen per week mee te draaien in hun zaak. Deze zaken hangen meestal een bord uit in hun zaak waarop vermeld staat naar wat voor werkers ze op zoek zijn. Het loont dus om tijdens de middag of ’s avonds even te checken op de plaatsen waar je het liefst iets gaat eten of drinken of ze daar niet toevallig naar jobstudenten op zoek zijn. Ook uitzendbureaus kunnen studenten aan een job helpen, hiervoor kan je ofwel tot een van de talloze bureaus in de buurt wenden of online voor inschrijven.

Hogescholen en universiteiten hebben zelf ook vaak werk voor studenten. Deze job-beschrijvingen zullen uithangen op de daarvoor voorziene plaatsen of zullen meestal ook per mail ter uwer attentie worden gebracht.

Verschil tussen jobstudent en werkstudent?

Het verschil zit hem hier in de betaling van sociale zekerheidsbijdragen. De overheid staat je toe om 50 dagen per jaar te werken als jobstudent, onder dit statuut betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Als je na die 50 dagen toch nog verder wenst te werken verlies je dit voordeel en val je onder het statuut van werkstudent.

Je dient niet te kiezen tussen deze twee statuten alvorens je kan beginnen werken, wie na 50 dagen werken blijft verder werken vervalt gewoon vanzelf onder het werkstudenten statuut.

Wie kan er als student aan de slag?

Het is niet slechts een kwestie van al dan niet student te zijn. Studenten die aan een van volgende criteria voldoen kunnen niet als student werken:

  • Als je leerplan minder dan 17 uur les per week inhoudt.
  • Als je naast je voltijdse leerplicht ook nog overbruggingsuitkeringen als deeltijdse leerling ontvangt.
  • Als je avondonderwijs volgt.
  • Als je tijdens het schooljaar minstens 6 maanden ononderbroken aan het werk bent geweest.
  • Als je voltijdse leerplicht nog niet volbracht is (studenten zijn tot 16 jaar voltijds leerplichtig of tot 15 indien de 2 eerste jaren van het secundair reeds zijn volbracht) een student kan dus pas vanaf 16 jaar aan het werk of vanaf 15 jaar als de eerste twee jaren van het secundair onderwijs volbracht zijn.
  • Als je na het verstrijken van de zomervakantie nog geen nieuwe studie hebt aangevat.
  • Als je een deeltijdse leerling bent die verbonden is door een deeltijds arbeidscontract, deeltijdse stageovereenkomst, industriële leerlingencontract of middenstand leerlingencontract)

Contract opzeggen of ontslagen?

Je mag enkel beginnen werken als je in het bezit bent van schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst kan eventueel verbonden zijn aan een proefperiode van minstens 7 dagen en maximum 14 dagen.

Tijdens de eerste 7 dagen van deze proefperiode kan je niet ontslagen worden en kan je zelf ook geen ontslag nemen. Van de 8ste tot 14de dag kan je zowel ontslagen worden als ontslag nemen zonder opzeggingstermijn of vergoeding. Deze contract beëindiging kan mondeling gebeuren zonder enige verdere formaliteiten.

Een studentenovereenkomst dient altijd schriftelijk te worden opgezegd en moet steeds een begin en einddatum van je opzeggingstermijn bevatten.

Arbeidsovereenkomsten van maximum 1 maand

Deze kunnen zelf beëindigd worden met een opzeggingstermijn van 1 dag. Indien je ontslagen wordt is de opzeggingstermijn 3 dagen. Deze opzeggingstermijn gaat in op de maandag die volgt op de opzegging.

Arbeidsovereenkomsten van minimum 1 maand

Deze kunnen zelf beëindigd worden met een opzeggingstermijn van 3 dagen. Indien je ontslagen wordt is de opzeggingstermijn 7 dagen. Deze opzeggingstermijn gaat in op de maandag die volgt op de opzegging.